DEN HAAG - Afgestudeerden van een hbo-opleiding hoeven niet lang naar een baan te zoeken. Van alle hbo-studenten die in het studiejaar 2005-2006 afstudeerden, had 96,9 procent eind 2007 een baan gevonden.

Dat blijkt uit de HBO-Monitor, die maandag is verschenen.

Verbetering

Van de hbo'ers die in 2004-2005 afstudeerden, had bijna 96 procent eind 2006 een baan. De verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt gold voor alle sectoren.

Lerarenopleiding

Voor jonge leraren zijn de perspectieven sterk verbeterd. Vorig jaar was 5,7 procent van hen werkloos. Dit jaar is dat percentage gedaald naar 3,7. Van alle studenten die een lerarenopleiding hebben gevolgd, zou 86 procent opnieuw voor zo'n studie kiezen.

Salaris

Van alle afgestudeerden in het studiejaar 2005-2006 had 92 procent binnen drie maanden na hun vertrek van de hogeschool een baan. In meer dan negen op de tien gevallen was dat werk op hbo-niveau. Gemiddeld verdienen de hbo'ers 2180 euro bruto per maand.

Techniek

De beste perspectieven hebben studenten techniek. Slechts 1,9 procent van hen is anderhalf jaar na hun afstuderen werkloos.

In de kunstensector ligt dat percentage aanmerkelijk hoger: 7,3. Dat is evenwel een aanzienlijke vermindering in vergelijking met de lichting 2004/2005, van wie nog een op de acht afgestudeerden anderhalf jaar later nog geen baan had gevonden.

De cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek onder ruim 17.000 afgestudeerden.