DEN HAAG - De meeste onderbetaalde werknemers zijn vrouwen die in deeltijd werken en jongeren. Ze zijn vaak werkzaam in de horeca, landbouw, detailhandel en reparatiebedrijven.

Dat blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie over 2001, dat minister De Geus van Sociale Zaken donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Naar schatting 68.000 werknemers in het bedrijfsleven verdienen minder dan het wettelijk minimumloon. Dat is 1,1 procent van alle werknemers. Daarnaast hebben 130.000 werknemers (2,1 procent) een brutoloon dat gelijk is aan het minimumloon.