DEN HAAG - Het is voor nieuwkomers moeilijk om de Nederlandse gasmarkt te betreden. Ze kunnen namelijk onvoldoende inspelen op de vraag naar gas tijdens de dal- en piekuren. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe).

De vraag naar gas fluctueert gedurende de dag. Nieuwkomers beschikken nauwelijks over faciliteiten om gas op te slaan. Daardoor kunnen ze niet flexibel met de vraag omgaan, zo blijkt uit het donderdag gepubliceerde onderzoek.

Daar komt nog bij dat de nieuwkomers vaak niet in staat zijn om aardgas geschikt te maken voor gebruik. Ze hebben hier volgens de NMa en DTe niet de juiste middelen voor. De mogelijkheden om gas uit het buitenland te importeren, zijn bovendien beperkt.

De toezichthouders willen deze knelpunten aanpakken, zodat de gasmarkt op 1 juli 2004 succesvol kan worden vrijgegeven. De DTe gaat daarom een actieplan opstellen.