DEN HAAG - Bedrijven zijn vorig jaar waarschijnlijk toch weer meer geld kwijt geweest aan administratieve lasten. Volgens een commissie die hier sinds 2000 onderzoek naar doet, is de bewering van het kabinet dat deze lasten zijn gedaald met 150 miljoen euro niet waar.

De commissie, onder leiding van voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken Robin Linschoten, constateert hiaten in de kabinetsrapportage. Een van de hoofddoelen van het kabinet is juist dat bedrijven minder last krijgen van regels en administratie.