ZOETERMEER - Transportondernemers in het wegvervoer zijn in vijf jaar tijd niet zo negatief geweest als aan het eind van het tweede kwartaal van dit jaar. Dat blijkt zaterdag uit het conjunctuurbericht over dat kwartaal van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

"Hoewel de vertrouwensindicator al vier kwartalen achtereen een lichte daling laat zien, is een afname zoals in het laatste kwartaal niet eerder voorgekomen", aldus TLN.

De omzet en winst liggen aanzienlijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De transportkosten zijn volgens de beroepsvereniging tot "ongekende hoogte" gestegen.

Grootste boosdoener is de almaar stijgende dieselprijs, maar ook oplopende rentekosten zorgen voor een verhoging van de totale transportkosten.

Dip

Verder laat zowel het binnenlands als het buitenlands vervoer een dip zien, behalve naar Bulgarije en Griekenland. Landen als Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië laten een grote afname in de transportbedrijvigheid zien.

En ook het vervoer op het voor Nederland zo belangrijke Duitsland vertoont een sterke daling.

Vacatures

Waarschijnlijk door die afnemende bedrijvigheid is het aantal vacatures in de branche afgenomen.

Vorig jaar had 38 procent van alle transport- en logistieke bedrijven een of meer vacatures open staan, het afgelopen kwartaal was dat nog bij 23 procent van de bedrijven het geval. "Een afname van ruim 1800 bedrijven", verduidelijkt TLN.