ROTTERDAM - Werkgevers discrimineren vaker op leeftijd dan op geslacht of afkomst, denken werknemers. Bijna een kwart van de werknemers zegt dat bij hun bedrijf wel eens mensen zijn afgewezen vanwege hun leeftijd.

Slechts 6 procent denkt dat mensen wel eens worden afgewezen op grond van hun geslacht of afkomst.

Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van de Intelligence Group, waarvoor in juni 737 werknemers zijn ondervraagd. De leeftijdsdiscriminatie begint vanaf 36 jaar, denkt bijna een derde van de ondervraagden.

Leeftijdsdiscriminatie speelt niet alleen bij het aannemen van personeel, maar ook bij promotie kan leeftijd een rol spelen, denkt een op de tien ondervraagden.