VOORBURG - De werkdruk van werknemers is in 2002 voor het derde jaar op rij afgenomen. Mensen zijn ook om andere redenen steeds positiever gestemd over hun werk. Vorig jaar vonden steeds meer mensen dat ze zich in hun werk kunnen ontplooien. Bovendien waren meer werknemers tevreden over hun salaris en promotiekansen. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd.

Volgens het CBS zegt 29 procent van de beroepsbevolking vorig jaar regelmatig onder hoge tijdsdruk te hebben moeten werken. In was dat nog 33 procent. Dit betekent overigens niet dat mensen in een lager tempo zijn gaan werken. Het deel van de beroepsbevolking dat in een hoog tempo werkt, is vorig jaar blijven steken op ruim 40 procent.

Stress

De afname van werkdruk is goed nieuws omdat veel stress leidt tot een hogere kans op ziekte en arbeidsongeschiktheid. De werkdruk was in 2002 het hoogst in de horeca. In die sector ondervond 38 procent veel stress. Vervoer, communicatie en de gezondheidszorg scoren ook hoog. De minste werkdruk ervaren werknemers in de landbouw en visserij.

Vorig jaar vond 78 procent van de werknemers dat ze zich in hun werk goed konden ontplooien. In 1999 was dat nog 73 procent. Van de werknemers was 71 procent tevreden over hun beloning tegenover 67 procent in 1999. Vorig beoordeelde 39 procent van de werknemers hun promotiekansen als goed. Drie jaar eerder was dit percentage nog .