AMSTERDAM - Nederlanders blijven gul geven aan goede doelen, ondanks de economische tegenwind. De opbrengst van de twintig grootste charitatieve instellingen is vorig jaar met acht procent gestegen naar 584 miljoen euro.

Dat meldt de Volkskrant woensdag op basis van een inventarisatie. Vooral aan Artsen zonder Grenzen en het Leger des Heils wordt graag gedoneerd.

De opbrengsten uit eigen fondsenwerving groeiden volgens de krant bijna drie keer zo hard als de economische groei.

Economie

Volgens een hoogleraar filantropie van de Vrije Universiteit laten mensen hun giften niet afhangen van de economische toestand in het land.

De hoogleraar noemt een aantal oorzaken voor het stijgende aantal donaties. Zo worden Nederlanders ouder en rijker. Ook zijn ze gemiddeld hoger opgeleid en zouden ze zich daarom sneller inzetten voor het goede doel. Bovendien zijn de organisaties actiever met werven.

Imago

Artsen zonder Grenzen en het Leger des Heils geven in de krant aan dat wervingsactiviteiten inderdaad hebben gezorgd voor extra donaties. Artsen zonder Grenzen is zich meer gaan richten op particulieren in plaats van op de overheid en het Leger de Heils heeft het imago van de organisatie geprobeerd op te vijzelen.

Plan Nederland is de enige organisatie die de inkomsten zou hebben zien dalen. Haalde de club in 2002 nog 74 miljoen euro aan donaties binnen, vorig jaar was dat 37 miljoen euro.