AMSTERDAM - Het bruto wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn vanaf dinsdaggestegen met 1,25 procent. Een werknemer van 23 jaar of ouder verdient nu permaand 1264,80 euro bruto indien hij een volledig dienstverband heeft.

Dat ishet gevolg van de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon aande gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen.