PAPENDRECHT - Koninklijke Boskalis Westminster nv-CEO Rob van Gelder sluit een nieuwe poging tot een overname van Ballast Ham Dredging niet uit, aldus de topman in een interview met Het Financieele Dagblad.

"Je moet nooit nooit zeggen", aldus Van Gelder.

Volgens de CEO zijn de directe voordelen van samengaan nu echter minder duidelijk. "Tweeenhalfjaar geleden was er een hele duidelijke business case. Maar de wereld ziet er vandaag heel anders uit, ook in de baggersector," aldus Van Gelder.

Boskalis probeerde eind jaren negentig tot twee keer toe vergeefs het baggerbedrijf van HGB in handen te krijgen.

Van Gelder stelt niettemin dat "schaalgrootte en kosteneffectiviteit voor Boskalis voorop blijven staan". Hij stelt verder dat Boskalis de solvabiliteit van de onderneming boven de 40% wil houden.

De topman erkent dat de vooruitzichten er op korte termijn minder goed voor staan. Maar Van Gelder ziet ook kansen in de krappe overheidsbudgetten.

"De behoefte aan infrastructuur blijft bestaan". Van Gelder verwacht met Boskalis in Nederland zijn steentje te kunnen bijdragen op het gebied van publiek-private samenwerkingsprojecten.