AMERSFOORT - Veel hypotheekverstrekkers wijzen mensen met een laag inkomen niet op de mogelijkheid van koopsubsidie, vergelijkbaar met huursubsidie. Dat concludeert Vereniging Eigen Huis (VEH) uit een steekproef onder de vijftien grote banken en onafhankelijke hypotheekverstrekkers. Niet een van hen wees kopers die ervoor in aanmerking kwamen op koopsubsidie.

Een woordvoerder zei maandag dat sinds de invoering van de regeling in 2001 er 754 aanvragen zijn ingediend. "30 procent daarvan wordt niet in behandeling genomen." Het ministerie van VROM heeft volgens VEH in 2001 20.000 toegekende aanvragen begroot en schroefde dat aantal in 2002 al terug tot 8.000.

Koopsubsidie bestaat voor mensen met een inkomen tot ongeveer .000 euro die een woning tot een bedrag van ongeveer 90.000 euro kopen. In de periode dat de subsidie bestaat zijn volgens VEH .000 woningen uit die categorie verkocht. De subsidie kan tot 160 euro per maand oplopen.

De VEH-woordvoerder kan slechts gissen naar de redenen van hypotheekverstrekkers. "Als ze van het bestaan niet afweten is dat schandalig." Hij denkt dat het gemakzucht is. "Voor het aanvragen van subsidie moet de hypotheekverstrekker een formulier invullen. Met minder moeite verdient hij meer geld." Vereniging Eigen Huis vindt het schande.