DEN HAAG - Nederland is van logistieke mainport afgedaald tot de periferie van Europa. Ons land kan weer concurrerend worden als de ongebruikte capaciteit van het spoor en de kust- en binnenvaart wordt benut. Dat concludeert de Raad voor Verkeer en Waterstaat in een advies aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Volgens N. Wijnolst van de raad is snelle actie geboden. "Iedereen denkt dat Nederland er op logistiek gebied zo geweldig voorstaat, maar onze positie staat fors onder druk."

Steeds meer bedrijven mijden ons land door dichtslibbende steden, volle wegen en beperkende regelgeving. "We hebben driehonderd lokale overheden, die allemaal eigen regels stellen. Daar kan toch niemand koek van bakken. In een casestudie hebben we berekend dat een bedrijf als Albert Heijn 30 procent kan besparen op de logistieke kosten", aldus Wijnolst.

Volgens de raad wordt onderschat dat de goederenindustrie zich steeds meer verplaatst naar Oost-Europa en buurlanden België en Duitsland. Vanuit Brussel gaan ook miljardensubsidies naar grote infrastructurele projecten in Zuid-Europa. Wijnolst: "De locatiebeslissingen van bedrijven zijn veranderd. Ze zien Europa als één markt en gaan niet in de periferie zitten. Zeker niet als die niet goed bereikbaar is."

De raad schrijft in het onlangs verschenen rapport dat het tij te keren is als Nederland snel maatregelen neemt. Binnen vijf jaar moet 10 procent lading van het wegverkeer naar de kust- en binnenvaart en het spoor verhuizen. De distributiekosten voor het binnenlands vervoer moeten met 20 procent omlaag. Verder moet achterstallig onderhoud aan transportverbindingen snel worden weggewerkt.

"We moeten de infrastructuur beter benutten en bedrijven clusteren", stelt Wijnolst. Volgens de voorzitter van Nederland Maritiem Nederland hoeven de maatregelen niet eens zo veel geld te kosten. "Als we niets doen, weten we zeker dat het misgaat. Transport is essentieel voor onze concurrentiepositie. Niet bij iedereen is duidelijk dat de situatie zo dramatisch is."

De raad adviseert dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat de departementen Economische Zaken en VROM betrekt bij het logistieke beleid. De raad stelt ook voor een 'taskforce logistiek en economie' voor de duur van vijf jaar in te stellen. Dat platform van overheid en bedrijfsleven moet logistieke innovaties proberen te versnellen.