DEN HAAG - Een werkgever die een werkloze jongere in dienst neemt en die daarnaast een opleiding biedt, krijgt vanaf 1 januari volgend jaar een belastingkorting van circa 1500 euro. Dat staat in het Plan van aanpak jeugdwerkloosheid, dat de ministers De Geus (Sociale Zaken) en Van der Hoeven (Onderwijs) maandag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Inzet van het plan is iedere werkloze jongere binnen een half jaar weer aan de slag of op school te krijgen, zodat langdurige werkloosheid wordt voorkomen. Andere onderdelen van het plan zijn onder meer een banenbeurs voor jongeren tot 23 jaar bij de Centra voor Werk en Inkomen op 27 september, en afspraken over 40.000 leerwerkplekken voor jongeren.