DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) krijgt meer wettelijke bevoegdheden. Minister Brinkhorst van Economische Zaken vindt dat de NMa privé-woningen moet kunnen binnenvallen en dat de huidige maximumboete van 4500 euro moet worden verhoogd. Ook mag de energietoezichthouder DTe, die onder de NMa valt, boetes gaan uitdelen.

De minister schrijft dat maandag in een reactie op het jaarverslag van de NMa. Hij volgt daarmee aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid en nieuwe Europese regelgeving. Brinkhorst wil de wetswijziging rond de jaarwisseling naar de Tweede Kamer sturen. De NMa is zelf ook al langer voorstander van meer bevoegdheden om kartelpraktijken aan te pakken.