AMSTERDAM - De kosten van schoolboeken vallen tegen. Dat meldt dagblad Trouw vrijdag. Veel ouders hebben niet genoeg aan de tegemoetkoming van 316 euro.

Een vergelijking van boekenpakketten wijst uit dat ouders dit schooljaar soms fors duurder uit zijn. Mensen die voorheen een tegemoetkoming in de studiekosten kregen, zijn nu zelfs duurder uit.

Volgens plannen van staatssecretaris Van Bijsterveldt hadden de schoolboeken gratis moeten zijn, maar scholen kregen de aanbesteding nog niet rond.