AMSTERDAM - Werkende en gepensioneerde ambtenaren leveren tot 2010 veel koopkracht in. Depensioenpremie moet flink omhoog en de stijging van de pensioenuitkeringenblijft de komende jaren ver achter bij de inflatie. Door de premiestijging gaatde modale ambtenaar er in netto salaris op achteruit, Dit blijkt uit hetherstelplan van het pensioenfonds voor ambtenaren ABP, zo meldt de Volkskrant.

ABP verzorgt voor één miljoen werkenden en 660.000 gepensioneerden hetpensioen. Dinsdag overlegt het fonds met de Pensioen en verzekeringskamer (PVK)over het plan, dat nodig was nadat ABP door de beurscrash geld had verloren.

De premie voor werkenden zal verhoogd worden van 15,2 procent over hetpensioengevend deel van het salaris naar 22,4, inclusief een opslag om hettekort van het fonds aan te zuiveren. Dat tekort bedraagt 14,9 miljard euro. Depremie kan mogelijk zelfs oplopen tot 27,5 procent, waardoor de modaleambtenaar zo'n 3 procent van zijn loon.