AMSTERDAM - De komende jaren zullen tienduizenden banen in de bouw verdwijnen als gevolgvan nieuwe marktverhoudingen na de bouwfraudeaffaire. Dit zegt voorzitter vanhet Algemeen Verbond Bouwbedrijven (AVBB), Elco Brinkman, maandag in HetFinancieel Dagblad.

Brinkman verwacht dat de concurrentie in de sector zal verscherpen 'nu deproblematiek van de discontinuïteit niet langer kan worden afgedekt metongeoorloofde prijsafspraken'. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) melddeonlangs dat het verlies van werkgelegenheid in de bouw en industriële sectorenin 2003 en 2004 tot 50.000 zal oplopen. Volgens Brinkman is dat moeilijk in teschatten door de algemene verslechtering van de economie.