DEN HAAG - Het Havenbedrijf Rotterdam en Corus Staal in IJmuiden mogen baggerspecie verspreiden in de Noordzee.

De Raad van State besliste woensdag dat de ontheffing die staatssecretaris Tineke Huizinga hiervoor heeft afgegeven niet in strijd is met de wet. De bedrijven hebben wel jaarlijks toestemming van de staatssecretaris voor dit storten nodig.

Het Havenbedrijf Rotterdam en Corus Staal verwijderen baggerspecie uit de vaargeul in de havens om deze op diepte te houden.

Greenpeace, de Stichting de Noordzee en de Waddenvereniging vonden dat de norm die de staatssecretaris in de ontheffing hanteert te soepel is.

Stoffen

De baggerspecie zou in sommige havenvakken meer schadelijke stoffen bevatten dan in de ontheffing is toegestaan. Volgens de Raad van State gaat het echter om minieme verschillen.

De algemene ontheffing is verleend tot 2013. Huizinga moet wel jaarlijks een besluit nemen of de bedrijven de baggerspecie mogen verspreiden in de Noordzee. Zij geeft geen toestemming voor de verspreiding als de baggerspecie sterk vervuild blijkt te zijn.