DEN HAAG - De organisatie van olieproducerende landen (OPEC) kan de wereldwijde behoefte aan olie het komende decennium makkelijk opvangen. Dit stelt Instituut Clingendael in een rapport over de oliemarkt.

Volgens de denktank uit Den Haag zal de olieproductie tot 2030 ongeveer half zo snel groeien als eerder voorzien. Dit betekent dat er in 2030 een productietekort van 11 tot 16 miljoen olievaten per dag is.

Volgens Clingendael kunnen de OPEC-landen nog 8 tot 10 miljoen vaten goedkope olie per dag extra produceren, waarmee ze het probleem voor de komende jaren oplossen. In 2005 bedroeg de dagelijkse wereldwijde olieproductie 83 miljoen vaten (van 159 liter).

Gevolgen

Als de extra olie van de OPEC niet beschikbaar komt, heeft dat volgens Clingendael grote gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt. Van een systeem waarbij de prijs vooral is gebaseerd op de productiekosten, beweegt de wereld naar een markt waar de olieprijs gedreven wordt door de vraag naar olie.

Dit heeft tot gevolg dat de olieprijs veel instabieler wordt. De onzekerheid die dit met zich meebrengt leidt tot economische stagnatie.

Risico

Om de OPEC-landen te stimuleren de productie uit te breiden, is internationale samenwerking nodig. Het risico op overproductie zou moeten worden gespreid over de OPEC-landen en de olieconsumerende landen. Het instituut is daarom positief over een in juni in Saudi-Arabië gehouden top tussen de OPEC en olieconsumerende landen en stelt voor dit een formele basis te geven.

Clingendael heeft zijn analyse gebaseerd op uitspraken van het internationale energieagentschap (IEA) eerder dit jaar dat de productiegroei lager zal uitvallen. De IEA is op dit moment bezig met een inventarisatie van de wereldwijd voor productie beschikbare olie. In november zal de IEA zijn definitieve bevindingen publiceren.