GENEVE - De leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gaan na ruim een week van moeizaam overleg uiteen zonder een akkoord te hebben bereikt over verdere liberalisering van de internationale handel.

Dat hebben diplomaten dinsdag verklaard tegen het persbureau Reuters.

Breekpunt

Onenigheid over de mate waarin ontwikkelingslanden hun boeren mogen beschermen tegen excessieve stijgingen van de import van landbouwproducten, vormden het voornaamste breekpunt.

Met name de Verenigde Staten en de opkomende economische grootmacht India stonden op dat punt lijnrecht tegenover elkaar.

Onderhandelingen

De onderhandelingen over een vrijere wereldhandel zijn al in 2001 begonnen. Verscheidene gespreksrondes leverden tot dusver echter nooit overeenstemming op.

Kort gezegd willen de rijke landen meer toegang voor hun producten en diensten tot opkomende markten, terwijl arme landen een drastische inperking eisen van de steun die de VS en veel Europese landen hun landbouw geven.

Topman

WTO-topman Pascal Lamy was maandag nog positief gestemd. "We zijn dichtbij de afronding van een heel substantiële mijlpaal", zei hij toen.

Maar uit de reacties van verscheidene landen viel toen al op te maken dat definitieve overeenstemming nog ver te zoeken was, ondanks een compromisvoorstel waarmee enkele grote landen eind vorige week de onderhandelingen draaiende hielden.

VS

De voorstellen tot concessies die de Verenigde Staten hebben gedaan tijdens het WTO-overleg, blijven op tafel. Dat heeft de Amerikaanse onderhandelaar Susan Schwab dinsdag gezegd.

Schwab zei dat tijdens de gesprekken veel is bereikt dat als basis kan dienen voor verdere onderhandelingen. Wel zei ze te hopen dat andere landen in eventueel toekomstig overleg meer ambitie tonen.

De Verenigde Staten boden onder meer aan het maximumbedrag dat zij jaarlijks aan landbouwsubsidies verstrekken, te verlagen. Dat voorstel ging veel ontwikkelingslanden echter niet ver genoeg.

Barroso

Voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie vindt het mislukken van het WTO-overleg een "grote teleurstelling voor de EU, voor de Europese Commissie en voor mij", zei de toppoliticus dinsdag in een reactie.

"We hebben absoluut alles gedaan wat we konden om de verschillende gezichtspunten te verzoenen en een compromis te vinden", zei Barroso. "Ondanks de huidige mislukking is het nog steeds nodig om voortgang te boeken, vooral in het belang van de ontwikkelingslanden."

Barroso stelt de EU-landen voor om te zijnertijd opnieuw met de belangrijkste partnerlanden te onderhandelen.