DEN HAAG - De problemen met illegale arbeid in het tuinbouwgebied Westland nemen af. Dat is volgens de Arbeidsinspectie gebleken na twee jaar harde aanpak en intensieve controles.

Dat maakte de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken dinsdag bekend na twee jaar controles door het zogeheten Westland Interventieteam (WIT).

In dit team werken de Arbeidsinspectie, Belastingdienst, Vreemdelingenpolitie, uitkeringsinstantie UWV en gemeenten samen.

Boetes

In 2007 werden 159 boetes uitgedeeld wegens illegale arbeid, tegen 214 in 2006. Met de boetes die het WIT uitdeelde in 2006 en 2007, is een bedrag gemoeid van in totaal circa 5 miljoen euro.

Maar dit loopt volgens de Arbeidsinspectie nog flink op, omdat niet alle zaken zijn afgehandeld.

Open grenzen

Volgens de inspectiedienst blijkt uit de daling dat de harde aanpak van het WIT zijn vruchten afwerpt. Het scheelt ook dat per 1 mei 2007 open grenzen gelden voor Polen en werknemers uit andere Oost-Europese landen die sinds 2004 EU-lid zijn. Sindsdien kunnen deze mensen hier zonder vergunning aan de slag.

Hoewel de illegale arbeid terugloopt, noemt de Arbeidsinspectie de problemen in het Westland nog hardnekkig. Het aantal overtredingen ligt 'in de kassen' fors hoger dan in andere land- en tuinbouwgebieden. Elders wordt bij gemiddeld 14 procent van de gecontroleerde bedrijven misstanden aangetroffen.

Vreemdelingenpolitie

In totaal zijn de afgelopen twee jaar door het WIT ruim tweehonderd mensen die illegaal in Nederland verbleven, overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie.

Verder stuitte het WIT elf keer op vermoedelijke onderbetaling van werknemers die minder dan het minimumloon kregen. Ook zijn twaalf zaken terecht gekomen bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) wegens verdenking van grootschalige fraude.

Fraude

Het UWV heeft nog 117 gevallen van fraude opgespoord, waarbij mensen werkten naast hun uitkering. Met deze fraude was ruim 162.500 euro gemoeid.

Ook hebben gemeenten in 22 gevallen de bijstand stopgezet of boetes uitgedeeld, omdat mensen niet hadden verteld dat ze naast hun uitkering werkten.

Fictieve dienstverbanden

Bovendien heeft het UWV negentien fictieve dienstverbanden ontdekt, waarbij iemand illegaal werkt op de gegevens van een ander.

Deze laatste probeert zo socialezekerheidsrechten op te bouwen om later een uitkering te claimen. Bij elkaar ging het hier om een fraudebedrag van een half miljoen euro.