GENEVE - De onderhandelingen tussen de leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over een nieuw handelsakkoord naderden dinsdag een zeer gespannen slotfase.

Na negen dagen van onderhandelen is er over verschillende controversiële punten nog altijd geen overeenstemming.

Een van de belangrijkste twistpunten is de mate waarin ontwikkelingslanden hun boeren mogen beschermen tegen onverwacht hoge importen van goedkope landbouwproducten. India, dat ijvert voor een lage grens, staat op dit onderwerp lijnrecht tegenover de Verenigde Staten én andere ontwikkelingslanden.

Oneerlijk

De tegenstrevers vrezen dat een lage grens zal leiden tot oneerlijke concurrentie en eisen een veel hogere grens voordat er tot beschermende maatregelen mag worden overgegaan.

De onderhandelingen werden maandagavond verder onder druk gezet door negen Europese landen, waaronder Frankrijk en Italië, die vinden dat Europa in de jacht op een akkoord te veel concessies doet.

De landen eisen veel meer toezeggingen voor internationale bescherming van streekgebonden productnamen en betere toegang tot de markten van opkomende economieën.