DEN HAAG - PvdA en VVD willen dat het kabinet onderzoek laat uitvoeren naar de brandstofprijzen. Zij bevestigen daarmee donderdag een bericht in de regionale kranten aangesloten bij de GPD.

De kale brandstofprijs, dat wil zeggen zonder accijns en btw, ligt in Nederland 8 eurocent hoger dan in de rest van Europa.

PvdA-Kamerlid Lia Roefs vindt dat "iedereen moet weten hoe de prijzen in elkaar zitten". Volgens haar zou "het heel goed kunnen dat een gebrek aan concurrentie tussen de tankstations langs de snelweg" achter de bovengemiddeld hoge prijs voor brandstof zit.

NMa

Drie jaar geleden concludeerde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor de tweede keer op rij dat de wedijver tussen tankstations op de hoofdwegen achterblijft bij die op lokale en regionale wegen.

De kartelwaakhond kon echter niet hardmaken dat oliemaatschappijen de brandstofprijzen kunstmatig hoog houden door afspraken met de pomphouders.

OM

Verder besloot het Openbaar Ministerie in 2000 geen strafzaak tegen de grote oliemaatschappijen in te stellen voor het kunstmatig hoog houden van de brandstofprijzen.

De aanklagers konden toen onvoldoende bewijs daarvoor vinden. De bedrijven zelf hebben altijd ontkend dat ze onderling prijsafspraken maken.

CDA

Gezien de eerdere onderzoeken van de NMa vindt CDA-Kamerlid Ger Koopmans nieuw onderzoek niet echt nodig. Hij ziet meer heil in maatregelen die de concurrentie tussen oliemaatschappijen aanzwengelen.

Zo moeten initiatieven als onbemande tankstations meer ruimte krijgen en moet het systeem waarmee pompstations langs de snelweg worden geveild op de schop.

Dit systeem is een paar jaar geleden ingevoerd om de concurrentie tussen oliemaatschappijen te bevorderen. Maar volgens Koopmans blijven "de grote jongens alles opkopen".

VVD

VVD-Kamerlid Charlie Aptroot ziet geen heil in een aangescherpte veiling. Wel denkt Aptroot samen met Koopmans dat de concurrentie kan worden vergroot door voor elk benzinestation langs de snelweg een informatiebord te plaatsen waarop de prijs van het eerstvolgende station na die pomp wordt getoond.

Automobilisten kunnen dan besluiten door te rijden als de concurrent goedkoper is.