WASHINGTON - De economie van de Verenigde Staten is het eerste kwartaal van dit jaar met 1,4 procent op jaarbasis gegroeid. Dat is 0,5 procentpunt lager dan de jongste raming vorige maand. Dat de groei trager uitvalt dan verwacht, is vooral te wijten aan het uitstellen van investeringen.

De toename van het bruto binnenlands product over de eerste drie maanden is gelijk aan die van het laatste kwartaal van 2002. Dat is een tegenvaller. Economen waren ervan uitgegaan dat de geraamde 1,9 procent op jaarbasis ook het definitieve groeicijfer zou zijn.

De uitgaven door bedrijven is het afgelopen kwartaal voor het eerst in een jaar tijd gekrompen. Mede onder invloed van de oorlog in Irak beperkten ze hun investeringen.

In een poging de groei te stimuleren heeft de Fed, het stelsel van centrale banken, woensdag de rente verlaagd met 0,25 procentpunt tot 1 procent. Dat is het laagste niveau in 45 jaar tijd.