AMSTERDAM - Gerrit Zalm (VVD), minister van Financiën, heeft woensdag tijdens het debatover de Voorjaarsnota en de begrotingen grote zorgen geuit over de Nederlandseeconomie. "We blijven geteisterd worden door slechte berichten over deeconomie", zei hij. Hiermee reageerde hij op CPB-cijfers die dinsdag uitlekten.

Uit de cijfers blijkt dat de groei van de Nederlandse economie dit jaar vrijwelgeheel stil komt te liggen. Het begrotingstekort zal hierdoor oplopen tot bijna miljard euro, ofwel 1,9 procent. "De werkloosheidsstijging is dramatisch, wezitten nu op een stijging van 14.000 per maand", aldus de minister. "De cijfersvan het CPB zijn ook geen reden tot vreugde", benadrukte Zalm.

"Het is nu heel belangrijk om de extra ombuiging in de loonkostenontwikkelingte realiseren", liet Zalm de Kamer weten. Hij riep de marktsector daaromwederom op hun lonen te matigen. Ook sprak hij over de druk van Europa op hetbeperken van het begrotingstekort. Daarnaast wees Zalm erop dat de uitgaven vande regering in de hand moeten worden gehouden. "Het zou kunnen zijn dat het opalle drie de punten gaat wringen", aldus de minister.