AMSTERDAM - Amsterdam biedt werklozen een stageplek aan in plaats van een baan. Dat meldtTrouw. De werkzoekende krijgt hiervoor geen salaris, maar behoudt zijnbijstandsuitkering. Vakbond FNV is sterk tegen het banenplan gekant.

"Dit riekt naar nieuwe vormen van dwangarbeid waar niet voor wordt betaald",aldus vakbondsbestuurder Agnes Jongerius. Volgens Jongerius werden dit soortstages, of werkervaringsplekken zoals de gemeente het noemt, voorheen betaaldmet 120 procent van het minimumloon. Het bijstandsniveau ligt op 70 procent vanhet minimum.

Amsterdam heeft door de bezuinigingen vanuit Den Haag tijdelijk een stop gezetop de zogenaamde WIW-regeling. Op deze manier konden werklozen voorheenwerkervaring opdoen. De landelijke politiek heeft bepaald dat de gemeente van.500 WIW'ers terug moet naar 2.800 WIW'ers.

Uitzendbureau voor werklozen Maatwerk noemt de ontwikkeling een goede zaak. Eenwoordvoerder zegt dit beter te vinden dan dat bijstandsgerechtigden 'achter degeraniums' zitten. "Nu doen ze tenminste nog werkervaring op." De stageplekkenzijn voornamelijk te vinden in de plantsoenendienst, bij stadstoezicht en hetbibliotheek- en welzijnswerk.