AMERSFOORT - Arbeidsbemiddelaar Kliq is onmisbaar in de huidige maatschappij. Juist nu, met een explosief stijgende werkloosheid, is er een organisatie nodig die de moeilijk bemiddelbaren aan werk helpt. Er is maar één goede oplossing: de privatisering van het paarse kabinet terugdraaien.

Dat heeft bestuurder I. van der Weiden van de vakbond Abvakabo dinsdag gezegd. Het in 2001 geprivatiseerde reïntegratiebureau staat financieel aan de rand van de afgrond. Eind vorige week werd bekend dat het bedrijf opnieuw gaat snijden in het personeelsbestand. Het bedrijf was al van plan het aantal banen bij het onderdeel reïntegratie terug te brengen van 1800 naar 1250. Hoeveel extra banen gaan verdwijnen is nog onzeker.

Langdurig werklozen

Kliq brengt vooral moeilijk bemiddelbaren terug naar de arbeidsmarkt, mensen die lang zonder werk zitten en voor wie de situatie vaak uitzichtloos lijkt. Tot 2001 was dit de taak van de overheid. Toen is besloten dat de arbeidsbureaus moesten privatiseren en ontstond Kliq met als enig aandeelhouder de overheid.

In de geprivatiseerde situatie moet Kliq concurreren met commerciële reïntegratiebureaus. De andere bureaus nemen vaak mensen die gemakkelijk te bemiddelen zijn aan de hand. Ze krijgen namelijk betaald per reïntegratie. Kliq is verantwoordelijk voor resterende gevallen. Maar de concurrentieslag is al bij voorbaat verloren als alleen wordt afgerekend op het aantal mensen dat een bureau aan werk helpt en niet op de kwaliteit van die hulp, aldus Van der Weiden.

Onmogelijk

"Wat gebeurt straks met de groep mensen, voor wie reïntegratie moeilijk of bijna onmogelijk is? De commerciële bureaus gaan dat werk echt niet overnemen", aldus Van der Weiden. Zij vindt dat het kabinet moet ingrijpen.