AMSTERDAM - Het wordt buitengewoon moeilijk om ouderen boven de 57,5 jaar aan een baan te helpen. Als de overheid ouderen op de arbeidsmarkt erbij wil houden, moet er toch iets worden gedaan op fiscaal gebied, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om ouderen aan te nemen.

Dat verklaarde voorzitter R. de Groot van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) maandag bij de presentatie van zijn prognose voor de arbeidsmarkt tussen 2003 en 2008. Eind volgend jaar is de helft van de werkloze werkzoekenden volgens het voormalige Arbeidsbureau, dat ook de uitkeringsaanvragen voor de WW en Bijstand behandelt, ouder dan 40 jaar.

Lager werktempo

Wegens de vergrijzing vindt De Groot het begrijpelijk dat het kabinet ouderen meer aan het werk wil krijgen. "Als je onze verzorgingsstaat overeind wilt houden, moet je wel ergens eens beginnen", zei hij. Wel waarschuwde hij de overheid dat ouderen in de beleving van werkgevers vaak dure werknemers zijn, die een lager werktempo kennen en minder productief zijn.

Bovendien werkt het economisch tij niet bepaalt mee om werkgevers warm te krijgen voor een oudere werknemer. Volgens De Groot merken medewerkers van het CWI aarzeling bij ondernemers om mensen in dienst te nemen in wie ze meer moeten investeren. "Zo wordt het ook weer lastig om herintredende vrouwen aan het werk te helpen, omdat 60 tot 70 procent van deze groep in het begin toch wat extra begeleiding nodig heeft."

Dat voor werkgevers "nu weer wat meer is te vinden in de kaartenbakken" van het voormalige Arbeidsbureau maakt het volgens De Groot ook niet gemakkelijk voor de mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Door de oplopende werkloosheid schrijven zich meer jongere mensen met een afgeronde havo-, vwo-, mbo- of hbo-opleiding in bij het CWI. De Groot stelde met het oog op de vergrijzing: "Werkgevers realiseren zich misschien nog onvoldoende dat we op de langere termijn alle handen hard nodig hebben."