DEN HAAG - De veiligheid van de pinpas en het product incasso zijn op dit moment voldoende. Dat schrijft de De Nederlandsche Bank (DNB) in een maandag gepubliceerd rapport over de veiligheid van het betalingsverkeer. Zij heeft het rapport opgesteld op verzoek van de minister van Financiën naar aanleiding van incidenten met pinpassen en automatische incasso. Minister Zalm heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Veiligheid kan volgens DNB nooit voor 100 procent worden gegarandeerd. De centrale bank constateert dat op een totaal van 20 miljoen pinpassen relatief weinig fraude voorkomt. Gebruikers zijn bij zorgvuldig gebruik beperkt aansprakelijk (voor 150 euro) voor schade door verlies of diefstal. Bij gebleken fraude nemen banken de schade voor hun rekening.

Wat betreft het product incasso constateert DNB dat slechts weinig fraude plaatsvindt. Bij de onderzochte banken zijn in 2002 circa twintig fraudegevallen met incasso aan het licht gekomen. De feitelijke schade wordt geschat op ongeveer 0,002 promille van de waarde die jaarlijks per incasso wordt geboekt. Schade door aangetoonde fraude wordt geheel gedekt door de banken.

Fraude kan in de meeste gevallen eenvoudig worden aangetoond door het maken van analyses van afwijkende betalingspatronen aan de hand van fraudemeldingen.