UTRECHT - Treinreizigers waren niet eerder zo positief over de prestaties van de Nederlandse Spoorwegen als in het tweede kwartaal van dit jaar. Driekwart van de reizigers gaf het bedrijf het cijfer 7 of hoger.

Dat hebben de consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het Locov vrijdag bekendgemaakt.

Ook het oordeel dat klanten gaven over het op tijd rijden van de treinen was niet eerder zo positief; ruim de helft (53 procent) gaf aan daar tevreden over te zijn. De klanttevredenheidscijfers van de NS worden sinds 2000 gemeten.

Realiteit

Dat de klanten positiever zijn dan ooit, lijkt niet te stroken met de realiteit; in het tweede kwartaal reden minder treinen op tijd en vielen meer treinen uit dan in het eerste kwartaal.

Dat verschil is waarschijnlijk te verklaren doordat de tevredenheidsmetingen doorlopend worden uitgevoerd en niet alleen aan het eind van het kwartaal.

Ontregelingen

Waar ook sociale veiligheid van het reizen per trein en klantgerichtheid van het personeel hoger worden gewaardeerd, neemt de waardering voor informatie bij ontregelingen en de reinheid van trein en station juist af.