DEN HAAG - Een constructie voor de omzeiling van belasting op erfenissen is rechtmatig. Dit blijkt uit twee uitspraken van de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan van Nederland, die vrijdag zijn gedaan.

De constructie hield in dat de familie van een man bij hem een levensverzekering sloot. Als hij voor eind 2005 zou overlijden, kregen zij in totaal 8 miljoen gulden uit zijn vermogen. De familie betaalde op papier verzekeringspremie met geld dat hij hen schonk.

Toen de man in 2000 overleed, werd de verzekering uitgekeerd. Dit bedrag was belastingvrij omdat over levensverzekeringen geen successierecht hoeft te worden betaald.

Familie

De Belastingdienst was van mening dat de familie op ongeoorloofde wijze de belasting had ontdoken. Hierop volgden gerechtelijke procedures die de familie bij het gerechtshof in Den Bosch verloor, maar vrijdag bij de Hoge Raad won.