AMSTERDAM - Managers vinden dat ze te weinig verdienen. Meer dan 60 procent van deleidinggevenden vindt dat ze een hoger salaris zouden moeten krijgen. Datblijkt uit een opiniepeiling op Managersonline.nl.

Aanhet onderzoek deden 362 respondenten mee, zowel directeuren, hogere en middenmanagers. De meeste leidinggevenden verdienen -afhankelijk van opleidingsniveauen ervaring- tussen de 30.000 en 65.000 Euro bruto per jaar. 61 procent van demanagers zou meer willen verdienen, 33 procent is tevreden over het huidigesalaris en 5 procent weet het niet.