UTRECHT - De plannen voor de zogenaamde prachtwijken van minister Ella Vogelaar (Wonen en Wijken) moeten veel breder worden opgezet om te voorkomen dat de problemen zich verplaatsen.

Wim Hafkamp, wetenschappelijk directeur van onderzoeksinstituut Nicis, vindt dat de aanpak zich te weinig richt op buurten die niet tot de veertig geselecteerde prachtwijken horen. Hij stelt dat bijna tweehonderd wijken nodig in de revisie moeten. "We moeten van veertig wijken naar veertig steden", meent Hafkamp.

Hij komt tot die slotsom na onderzoek naar de waterbedeffecten van gebiedsgerichte aanpak. Daarin concluderen onderzoekers dat bewoners die vanwege de herstructurering moeten verhuizen vooral belanden in wijken die sterk lijken op de buurt waar ze woonden.

Met name laagopgeleiden kwamen terecht in relatief arme wijken, allochtonen verhuisden vaker naar wijken waar al veel allochtonen woonden.