DEN HAAG - Bedrijfsartsen doen bij vrouwen minder moeite danbij mannen om ze uit de WAO te houden. Voorzitter M. A-Tsjak van deVereniging van Bedrijfsartsen zei dat zaterdagavond in hettv-programma NOVA. Volgens haar hoort meer dan 90 procent van devrouwen die met psychische klachten in de WAO zit daar niet thuis.

Uit in NOVA gepresenteerde cijfers van het UitvoeringsintsituutWerknemersverzekeringen (UWV) blijkt dat van elke drie WAO'ersonder de dertig er twee vrouw zijn. De meesten van hen zijn doorpsychische klachten arbeidsongeschikt geworden. Volgens het UWVlopen vrouwen onder de dertig drie keer zo veel kans om in de WAOte belanden als mannen.

Traditionele rolpatroon

Volgens een door NOVA geciteerd rapport van de gezamenlijkeARBO-diensten raken vrouwen eerder arbeidsongeschikt omdat ze tehoge verwachtingen van hun werk hebben en daardoor eerder afhakenbij problemen. Ook denken bedrijfsartsen te veel vanuit hettraditionele rolpatroon dat werk voor mannen belangrijker is danvoor vrouwen.

Verder zouden vrouwen zonder kinderen 2,5 maal zoveel risico lopen om in de WAO te komen dan vrouwen met kinderen.Dat komt doordat vrouwen met kinderen beter hebben geleerd metstress om te gaan.

Overigens is het kabinet van plan de WAO-regels drastisch aan tescherpen. Alleen werknemers die volledig arbeidsongeschikt raken,zullen in de toekomst nog een uitkering krijgen. Het wordt in hetnieuwe regime moeilijker om met psychische klachten in de WAO tekomen.