TOYAKO - Vijf van de grootste opkomende economieën hebben dinsdag bij de rijkste industriële landen erop aangedrongen meer te doen in de strijd tegen de klimaatverandering.

China, India, Brazilië, Mexico en Zuid-Afrika riepen de G8-landen op de uitstoot van broeikasgassen niet met 50 procent, maar met 80 procent te verminderen tegen 2050.

"Het is essentieel dat ontwikkelde landen de leiding nemen in het bereiken van ambitieuze en definitieve afspraken over de reductie van de uitstoot van broeikasgassen", lieten de landen van de zogeheten G5 weten.

Overeenkomst

De G8-leiders waren dinsdag in het noorden van Japan overeengekomen dat ze "een visie" delen dat de emissie van broeikasgassen in 2050 moet zijn gehalveerd.

Deze visie willen ze niet alleen delen met rijke industriële landen, maar ook met ontwikkelingslanden.

Volgens de Japanse premier Yasuo Fukuda is het bereikte akkoord de basis voor de volgende stap, het vragen aan ontwikkelingslanden en opkomende economieën mee te doen aan het gestelde doel.

G5

De G5 beklaagde zich ook over het ontbreken van een tussentijds ijkpunt. De G8-landen kwamen overeen dat iedere lidstaat voor zichzelf doelen moet stellen om de uitstoot op de middellange termijn te verminderen.

Concrete cijfers werden echter niet genoemd. De G5 vindt dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 25 tot 40 procent moet zijn afgenomen.

VS

Hoewel de Verenigde Staten akkoord zijn gegaan met de 2050-richtlijn van een halvering van de emissie van broeikasgassen, blijven ze bij hun standpunt dat zonder de deelname van opkomende grootmachten zoals China en India het reductiedoel nutteloos is.

De VS weigeren dan ook doelen voor zichzelf te stellen zolang ontwikkelingslanden geen toezeggingen doen.

Milieuorganisaties

Milieuoganisaties hebben het bereikte akkoord tussen de acht belangrijkste industrielanden ter wereld met teleurstelling ontvangen, onder meer omdat er geen concrete doelen zijn gesteld voor de korte termijn.

Het Wereld Natuur Fonds en hulporganisatie Oxfam vinden het jaar 2050 veel te laat.

"Bij dit tempo is de wereld tot 2050 gaar gekookt en zijn de G8-leiders al lang vergeten", aldus Antonio Hill van Oxfam. "Slechts wollige taal", noemde een zegsman van Greenpeace het ontbreken van duidelijke stappen.

Klimaatverandering

Regeringen bieden de laatste tijd tegen elkaar op in de strijd tegen klimaatverandering.

Vorige maand presenteerde de regering van G8-lid Duitsland een pakket maatregelen waarmee de emissie van CO2 in 2020 35 procent lager moet liggen dan nu het geval is. De Europese Unie en Japan hadden zich al vastgelegd op een reductie van 20 procent in 2020.

Woensdag is de laatste dag van de driedaagse conferentie. De klimaatverandering wordt dan verder besproken met China, India, Brazilië, Mexico, Indonesië, Zuid-Korea en Australië.