STRAATSBURG - Treinen in Nederland en andere EU-landen mogen minder piepen en krassen. De Europese Commissie komt dit najaar met een voorstel dat het treinenlawaai met de helft moet verminderen.

Het voorstel moet ertoe leiden dat 16 miljoen inwoners van de EU tegen 2014 aanmerkelijk minder hinder ondervinden van spoorweglawaai.

Tajani

Op dit moment zijn oude wagons de belangrijkste bron van geluidshinder, meldde de nieuwe Italiaanse EU-commissaris Antonio Tajani (Verkeer) dinsdag.

Zijn idee is dat spoorwegmaatschappijen met veel herriemakende wagons de overheid meer geld moeten betalen voor het gebruik van de rails. Dat prikkelt de bedrijven om stillere treinen te kopen.

Remmen

Sinds december 2005 heeft de EU al stillere remmen verplicht op nieuwe wagons en locomotieven. Maar het duurt tot 2020 voordat de helft van de wagons zo is vernieuwd.

Veel remmen van treinen zijn nog gemaakt van gietijzer. Door veelvuldig gebruik raken de remmen beschadigd en ontstaat er meer herrie.

Tegenwoordig zijn er echter remmen van andere, duurdere materialen die stiller zijn. De Nederlandse Spoorwegen hebben daar inmiddels proeven mee gedaan.

Nederland

De Nederlandse regering heeft in februari besloten om grenzen te stellen aan het lawaai langs de rails en snelwegen.

In juli vorig jaar moest ProRail het goederenvervoer op het spoor tussen Groningen en Leeuwarden stopzetten, omdat de langsdenderende treinen te veel herrie maakten. De VROM-Inspectie had een dwangsom van 10.000 euro per week opgelegd.

Eind 2006 moesten treinen tussen Roosendaal en Vlissingen langzamer rijden om de herrie voor omwonenden te beperken.