AMSTERDAM - Gemeenten en provincies kunnen extra subsidie van het rijk krijgen voor projecten die gericht zijn op de vermindering van broeikaseffecten.

Minister van Milieubeheer Jacqueline Cramer (PvdA) maakte dinsdag bekend dat ze hiervoor 35 miljoen euro uittrekt.

Vanaf woensdag kunnen gemeenten en provincies aanvragen indienen. Het geld is onder meer bestemd voor onderzoek. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld met financiële steun van het rijk laten onderzoeken in hoeverre een gepland project inderdaad bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot, aldus een woordvoerder van Cramers ministerie.