DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) zoekt een manier om verschillende groepen chronisch zieken en gehandicapten op gelijke wijze te compenseren in hun zorgkosten.

Met een eerlijker systeem wil hij de Tweede Kamer tegemoet komen, die vorige week koopkrachtreparatie eiste voor mensen die AWBZ-hulp of thuiszorg krijgen en benadeeld worden in een nieuwe regeling voor ziektekosten.

Nieuwe regeling

Donner schrijft maandag in een brief aan de Kamer dat het kabinet bereid is nog nader te kijken naar de inkomensgevolgen van de voorgestelde nieuwe regeling.

Daarbij moet volgens de minister voorkomen worden dat, zoals nu, sommigen meer dan 100 procent van hun zorguitgaven krijgen gecompenseerd en anderen erop achteruitgaan.

In augustus met de koopkrachtdiscussie binnen het kabinet hoopt Donner knopen door te hakken.

Motie

PvdA-Kamerlid Paul Tang had vorige week een motie ingediend over het nemen van maatregelen om de meest kwetsbare mensen te beschermen.

Daarbij dreigde Kees Vendrik van GroenLinks met het terugroepen van de Kamer in de vakantie (zomerreces) als Donner deze week geen toezeggingen zou doen.

Vendrik

Vendrik is nog niet helemaal overtuigd door Donners brief en overweegt nog steeds een debat aan te vragen met de CDA-minister. Volgens het GroenLinks-Kamerlid lijkt Donner gevolg te geven aan de PvdA-motie, maar tevens toe te werken naar een soort overgangsregeling.

Vendrik vreest dat mensen uiteindelijk, na een aantal jaren, er net zo hard op achteruitgaan als in de oorspronkelijke plannen.