AMSTERDAM - De ANWB heeft geen goed woord over voor de manier waarop het experiment met de kilometerheffing is vormgegeven.

De organisatie is ervan overtuigd dat automobilisten extra gaan betalen doordat provincies een nieuwe heffing mogen invoeren om het wegvallen van de motorrijtuigenbelasting te compenseren.

De ANWB noemt het besluit van de Tweede Kamer 'onbegrijpelijk' en kondigt aan na de zomer met de Kamer in gesprek te gaan.

Eurlings

Minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) kreeg vorige week toestemming van CDA, PvdA en ChristenUnie om te beginnen met het testen van het systeem.

Bij de invoering van de kilometerheffing vanaf 2012 betalen automobilisten alleen nog voor het aantal gereden kilometers en niet meer voor het bezit van hun auto.

Daardoor lopen de provincies de 1,1 miljard euro mis die ze in de vorm van zogeheten provinciale opcenten kregen overgemaakt uit de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting. Ze mogen dit van Eurlings gaan compenseren met een nieuwe heffing.

Ingewikkeld

In de ogen van de ANWB is het systeem nodeloos ingewikkeld. "De automobilist zal per gereden kilometer meer betalen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Ook het omslagpunt van de jaarkilometrage, wanneer de automobilist ten opzichte van de bestaande situatie minder zal gaan betalen, komt daarmee lager te liggen."

Vrees

De vrees dat de automobilist slechter af is, werd vorige week nog gedeeld door CDA en PvdA. De regeringspartijen stemden uiteindelijk in, omdat Eurlings hen ervan wist te overtuigen dat de gemiddelde automobilist ook met de nieuwe provinciale belasting uiteindelijk goedkoper uit is.

GroenLinks wierp nog tegen dat mensen zonder auto wel opeens een nieuwe belasting voor hun kiezen krijgen.

Ook die groep is volgens de bewindsman goedkoper uit, omdat de belastingbetaler evengoed zou moeten opdraaien voor alternatieven voor de kilometerheffing, zoals het aanleggen van nieuwe wegen.