BRUSSEL - Wegtransportbedrijven moeten opdraaien voor luchtvervuiling, herrie en files die ze veroorzaken. Transporteurs kunnen hierdoor ruwweg 4 cent per kilometer meer gaan betalen, zei een topambtenaar van de Europese Commissie maandag.

EU-commissaris Antonio Tajani (Verkeer) presenteert dinsdag een voorstel tot uitbreiding van het zogeheten Eurovignet, een bestaande heffing voor trucks, aan het Europees Parlement en de EU-landen.

Het Eurovignet beslaat nu alleen kosten voor de aanleg en onderhoud van de weg. "Dus de belastingbetaler krijgt nu de rekening voor bestrijding van luchtvervuiling, files en herrie", aldus de Brusselse ambtenaar.

Rekening

"We willen dat de rekening laten betalen door degenen die kosten veroorzaken: de wegtransporteurs."

De EU-ambtenaren vinden niet dat het voorstel ongelegen komt nu de diesel zo duur is geworden. "Ons voorstel betreft de lange termijn. We kunnen onze ogen niet sluiten voor de milieuproblemen door het wegtransport."

Luchtvervuiling

Goederen in Europa gaan voor 73 procent over de weg. De Europese Commissie schat dat het tot 2020 met de helft toeneemt. De toevloed aan trucks leidt tot meer luchtvervuiling, herrie en files, vreest Brussel.

Het voorgestelde 'gedifferentieerde systeem van tarieven' moet de truckers prikkelen om schone wagens te kopen en buiten de spitsuren te rijden op wegen zonder veel omwonenden.

Economie

Dat truckers mee moeten betalen heeft volgens Brussel weinig of geen effect op de economie. "Transport is een marginaal deel van de productiekosten: tussen de 1 en 7 procent. Als dat iets omhoog gaat, is het effect amper meetbaar."

Brussel vindt wel dat het Eurovignet niet mag leiden tot extra tolhuisjes waarvoor trucks moeten stoppen: controle moet zoveel mogelijk elektronisch. De Europese Commissie vindt ook dat de opbrengst van het Eurovignet ten goede moet komen aan duurzaam transport.

Woest

Wegtransporteurs zijn woest over de plannen. Ze menen dat de duurdere Eurovignet alleen maar leidt tot hogere kosten, niet tot een beter milieu.

"De vervuiler betaalt, het probleem blijft", aldus de internationale organisatie van wegtransporteurs IRU recent. "Van het wegtransport bestaat 85 procent uit ritten korter dan 150 kilometer: Daarvoor is geen echt alternatief."