AMSTERDAM - Ambtenaren hebben zaterdag de Eerste Kamer opgeroepen tegen de nieuwe Aanbestedingswet te stemmen. In een paginagrote advertentie in de Volkskrant zeggen ze dat het Kabinet veel te ver is doorgeschoten.

De ondertekenaars stellen dat de regels leiden tot een verlamming van de dagelijkse inkooppraktijk bij de publieke en semi-publieke sector, een toename van administratieve lasten en verspilling van overheidsgelden. Ook vrezen ze een toename van juridische procedures.

De advertentie is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI). De 250 ondertekenaars werken als inkopers bij onder meer gemeenten en zorginstellingen.

Aanbestedingswet

Met de nieuwe Aanbestedingswet wil het kabinet regels stellen om praktijken als bij de bouwfraude te voorkomen.

Zo moeten inkopers bij bepaalde uitgaven de integriteit van ondernemers toetsen en niet-integere ondernemers uitsluiten.

Bezwaren

NEVI zegt op haar website dat ze de bezwaren bij minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft neergelegd, maar dat ze daar niks mee heeft gedaan.

De wet ligt nu nagenoeg ongewijzigd bij de Eerste Kamer, nadat de Tweede Kamer in september 2006 al akkoord was gegaan.

Van der Hoeven

Van der Hoeven wijst volgens haar woordvoerster de actie van de ambtenaren af. De minister luistert graag naar kritiek, maar zij vindt het niet de geëigende weg voor mensen in overheidsdienst om dat via een advertentie te doen.

Bovendien worden de regels voor aanbestedingen volgens Van der Hoeven juist eenduidiger door de nieuwe wet.

Volgens haar is er nu sprake van een "lappendeken", omdat gemeenten en (semi-)publieke instellingen nog zelf allerlei eigen eisen kunnen stellen aan bedrijven die willen meedingen naar een opdracht van de overheid.

Bouwend Nederland

Brancheorganisatie Bouwend Nederland is ook blij dat de nieuwe wet "paal en perk" gaat stellen aan de eisen van aanbesteders. Volgens de bouwondernemers zijn het nu de gemeenten en zorginstellingen zelf die steeds naar eigen inzicht zwaardere eisen en regels stellen.

Hierdoor zou het nu vooral voor kleinere, innovatieve ondernemers lastig zijn om een grote klus van de overheid binnen te slepen.

Werkgeversorganisaties

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn eveneens voor de nieuwe standaardregels. Daardoor zal er ook minder aanleiding zijn voor juridische procedures, denken ze.