DEN HAAG - Chronisch zieken en gehandicapten moeten compensatie krijgen als ze er in inkomen op achteruit gaan door een nieuwe regeling voor ziektekosten.

De Tweede Kamer wil maatregelen van het kabinet om de koopkracht te beschermen van mensen onder de 65 jaar die afhankelijk zijn van AWBZ-hulp of thuiszorg.

Eerder deze week bleek de Kamer zich al zorgen te maken over de inkomensgevolgen van de nieuwe compensatie voor ziektekosten. Staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) zegde toen al toe het koopkrachtverlies van chronisch zieken en gehandicapten die in een verzorgingshuis zitten te willen verzachten.

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) wilde donderdag niet ingaan op de eis tot maatregelen voor een bredere groep. Het kabinet gaat de fiscale compensatieregeling voor hoge zorgkosten sterker afslanken.

Deze wordt voor een groot deel vervangen door toeslagen voor chronisch zieken en gehandicapten, verlaging van eigen bijdragen voor AWBZ-zorg en een algemene compensatie voor ouderen en arbeidsongeschikten.