DEN HAAG - Het kabinet gaat onderzoeken of het mogelijk is de heffingen voor premies en belastingen administratief te versimpelen. Het loonstrookje wordt dan overzichtelijker voor de werknemer.

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën hebben dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Ze denken aan een systeem waarbij de werkgever alle inhoudingen die door de werknemer zijn verschuldigd in een keer kan afdragen, evenals alle door de werkgever zelf verschuldigde premies. Dat scheelt zowel werkgevers als belastingdienst werk.

Op dit moment houden werkgevers over het loon van een werknemer loonbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering in en betalen zelf premie werknemersverzekeringen en een werkgeversbijdrage voor de zorgverzekering. Daarvoor gelden afzonderlijke heffingspercentages en grondslagen en die leiden tot hoge administratieve lasten voor bedrijven.