AMSTERDAM - Minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) heeft de coalitiepartijen gerustgesteld over de vermeende negatieve financiële gevolgen van de kilometerheffing.

Dat bleek donderdag tijdens de voortzetting van het debat over de heffing. De bewindsman kreeg toestemming van CDA, PvdA en ChristenUnie om te beginnen met het testen van het systeem.

Tijdens het eerste deel van het debat op woensdag ontstond verwarring over een nieuw in te voeren provinciale belasting. De provincies worden hiermee gecompenseerd voor het verdwijnen van de motorrijtuigenbelasting.

Kilometers

Bij de invoering van de kilometerheffing vanaf 2012 betalen automobilisten alleen nog voor het aantal gereden kilometers en niet meer voor het bezit van hun auto.

Een deel van de motorrijtuigenbelasting, 1,1 miljard, gaat nu naar de provincies toe in de vorm van zogeheten provinciale opcenten. Bij de regeringspartijen CDA en PvdA ontstond donderdag de vrees dat automobilisten meer gaan betalen, als de provincies vervolgens met een nieuwe belasting op de proppen komen.

Eurlings liet aan het begin van het debat een A4'tje ronddelen waaruit blijkt dat de gemiddelde automobilist ook met de nieuwe provinciale belasting uiteindelijk goedkoper uit is. Wijnand Duyvendak (GroenLinks) wierp tegen dat mensen zonder auto wel opeens een nieuwe belasting voor hun kiezen krijgen. "Van alle huishoudens heeft 27 procent geen auto, die moeten honderd euro per jaar extra gaan betalen."

Goedkoper

Ook deze groep is echter goedkoper uit, zei de bewindsman. "Als we de kilometerheffing niet invoeren, moeten we voor zes miljard euro aan nieuwe wegen gaan aanleggen. Daar hadden die mensen ook voor moeten opdraaien."

De regeringspartijen CDA en PvdA konden zich uiteindelijk vinden in de uitleg van de minister. "De grote zorg van gisteren is weggenomen", zei Lia Roefs (PvdA). "De onduidelijkheid over het mogelijk dubbel betalen is weg", zei ook Ger Koopmans (CDA). De bewindsman kreeg vervolgens toestemming van de coalitiepartijen om te beginnen met voorbereidende werkzaamheden.

Instemming

Van de oppositiepartijen SP, VVD, en PVV kreeg de minister deze instemming niet. Zij verzetten zich om uiteenlopende reden tegen de komst van het systeem. GroenLinks twijfelt nog, de partij wil dat Eurlings de beoogde milieuwinst eerst duidelijk vastlegt in de wet.