De handelssancties van vier miljard dollar zijn de hoogste in de geschiedenis van de WTO

GENEVE/BRUSSEL - De wereldhandelsorganisatie WTO geeft de Europese Unie toestemming voor handelssancties tegen de Verenigde Staten tot een bedrag van 4 miljard dollar per jaar. Dat hebben WTO en de Europese Commissie vrijdag bekendgemaakt. Het is verreweg het hoogste sanctiebedrag sinds de oprichting van de WTO in 1995.

Het al vijf jaar slepende conflict betreft de belastingvoordelen die de VS geven aan exporterende bedrijven als Boeing en Microsoft in het kader van het zogenoemde Foreign Sales Corporation-programma (FSC). De EU ziet die als ongeoorloofde exportsubsidies en kreeg daarin begin dit jaar gelijk van de WTO. De organisatie moest nog wel de omvang van de toegestane sancties bepalen.

Vier miljard dollar is het bedrag dat de EU had verlangd en komt overeen met de jaarlijkse kosten van het FSC-programma. De VS erkennen de WTO-regels te hebben geschonden, maar schatten de jaarlijkse schade voor de EU op ongeveer 1 miljard dollar.

Tevreden

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, is in een eerste reactie tevreden met de uitkomst. "Het is nu klip en klaar wat het kost als je je niet aan de WTO-regels houdt", aldus EU- commissaris Lamy (Handel) in een geschreven verklaring.

In overleg met de lidstaten en met de industrie gaat Lamy een lijst opstellen met Amerikaanse producten die kunnen worden getroffen. Of de EU de sancties ook werkelijk gaat opleggen, laat Lamy afhangen van de vorderingen die Washington maakt met het wijzigen van de omstreden FSC-regeling. "Voordat tegenmaatregelen worden genomen, zullen we zorgvuldig de vooruitgang bekijken in de VS."

Achttien jaar

Het FSC bestaat al achttien jaar. De EU besloot pas in 1997 er stappen tegen te ondernemen. De Amerikanen kwamen een paar keer met aanpassingen van de regeling, maar de WTO oordeelde telkens dat die onvoldoende waren.

Het precieze sanctiebedrag is 4,043 miljard dollar en mag worden geheven door importheffingen op Amerikaanse producten, tot een maximum van 100 procent per product.