DEN HAAG - Coalitiepartij CDA heeft kritiek op het grote aantal boekhoudkundige oplossingen dat minister Wouter Bos (Financiën) in de begroting heeft opgenomen.

Het gaat onder meer om het verschuiven van geld van het ene naar het andere jaar. Hoewel dat in voorgaande jaren ook gebeurde, storen de christendemocraten zich nu aan de timing en de omvang van de bedragen.

Dat bleek woensdagavond tijdens het debat over de voorjaarsnota, de actuele stand van de begroting.

Wegmoffelen

CDA-Tweede Kamerlid Frans de Nerée vreest dat door het "wegmoffelen" van geld aan het begin van het jaar de Kamer in december opnieuw verrast wordt door meevallers die niet meer uitgegeven kunnen worden. "Je belemmert daarmee de mogelijkheden van het parlement", aldus De Nerée.

Bos wierp de kritiek verre van zich. Hij wees erop dat er niets anders gebeurt dan onder vorige kabinetten. Volgens Bos tekent het juist het voorzichtige begrotingsbeleid dat er nu al bedragen worden ingeboekt die aan het einde van het jaar nodig zijn. Daarnaast is het schuiven met geld toegestaan, als je maar binnen de kaders van de begroting blijft, aldus de minister.

Superdividend

De Nerée toonde zich woensdagavond ook teleurgesteld over de besteding door Bos van het door luchthaven Schiphol uitgekeerde superdividend. Volgens hem wordt onvoldoende tegemoet gekomen aan de afspraak dat het geld gebruikt zou worden voor de infrastructuur rond de luchthaven, zoals de ontwikkeling van de Noordvleugel.