PARIJS - De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht dat er dit jaar een einde komt aan de daling van de werkloosheid in de westerse landen. De OESO stelt dit in de woensdag verschenen arbeidsmarktstudie 'Employment Outlook'.

De werkloosheid in de dertig bij de OESO aangesloten geïndustrialiseerde landen daalde in 2007 tot gemiddeld 5,6 procent, het laagste niveau sinds 1980.

Volgens de organisatie loopt de werkloosheid dit jaar echter weer met 1 miljoen personen op. Voor 2009 worden 2 miljoen nieuwe werklozen verwacht. Het werkloosheidspercentage in de OESO-landen komt daarmee in 2009 uit op 6 procent, hetzelfde niveau als in 2006.

De denktank verwacht dat de werkloosheid in Nederland zowel in 2008 als in 2009 zeer laag zal blijven. Samen met Noorwegen heeft Nederland de laagste werkloosheid van alle bij de OESO aangesloten landen.