LEUSDEN - De organisatie van brandweervrijwilligers (VBV) wil dat er snel een onderzoek komt naar het aantal brandweerlieden op de eerst aankomende brandweerauto's.

Omdat gebouwen steeds groter zijn, komt snel en veilig optreden van de brandweer steeds meer in het gedrang. Dat kan ten koste gaan van de veiligheid van burgers en brandweerlieden. Geld mag daarbij geen rol spelen.

De VBV schrijft dat naar aanleiding van een advies aan de minister van Binnenlandse Zaken. Daarin staan regels over onder meer voertuigbezetting, materiaalkeuze en aanrijtijden voor een brand.

Gemeenten en veiligheidsregio's mogen van de regels afwijken en bijvoorbeeld eigen beslissingen nemen over sluiting van kazernes.

Noodhulp

De VBV is daar tegenstander van omdat burgers en bedrijfsleven recht hebben op goede uniforme noodhulp. Ze pleit dan ook voor een landelijke organisatie die regels geeft voor voertuigbezetting en opkomsttijden in geval van rampen.