VOORBURG - Als je bent opgegroeid in een gezin met een gering inkomen, is de kans groot dat je zelf ook een laag inkomen hebt.

Dit geldt vooral voor niet-westerse allochtonen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.

Niet-westerse allochtonen met ouders in de laagste inkomensklasse hebben een kans van 47 procent eveneens in die klasse terecht te komen. Voor autochtonen is dat 32 procent.

Behoud inkomenspositie

Niet-westerse allochtonen die uit een gezin komen met een hoog inkomen, hebben in vergelijking met autochtonen minder kans die inkomenspositie te behouden.

Bij autochtonen is die kans 35 procent, bij niet-westerse allochtonen 30 procent.

Een kwart van de allochtonen heeft een inkomen in de laagste klasse. Bij de niet-westerse allochtonen is dat bijna de helft.

Dat komt vooral doordat zij lager zijn opgeleid en vaker een uitkering hebben.