DEN HAAG - Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de hogescholen (hbo) zetten toch geen handtekening onder het akkoord met de vakbonden en onderwijsminister Ronald Plasterk om de salarissen van leraren te verhogen.

Dat hebben de koepelorganisaties MBO Raad en de HBO-raad dinsdag bekendgemaakt.

De vakbonden zijn woedend op de stap van de scholen. "Dit is een heel ernstige situatie. De MBO Raad en de HBO-raad proberen nu terug te onderhandelen. Dat is onbegrijpelijk en onverantwoordelijk", zegt voorzitter Michel Rog van CNV Onderwijs. AOb-voorzitter Walter Dresscher stelt: "Ze breken hun woord en lossen de lerarentekorten in het beroepsonderwijs niet op."

Niet genoeg

Van de 1 miljard euro die minister Plasterk heeft uitgetrokken voor het verbeteren van de positie van leraren, gaat 26 miljoen naar de hogescholen. Volgens voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad blijkt uit recent onderzoek dat dat bedrag niet genoeg is om de salarissen naar de eisen van de vakbonden te verhogen.

Ook voorzitter Jan van Zijl van de MBO Raad zal zijn handtekening niet zetten omdat er te weinig geld komt om alle maatregelen uit het akkoord uit te voeren. De MBO Raad heeft Plasterk om meer tijd gevraagd.

Loonsverhoging

De weigering van de koepels betekent dat leraren op mbo-scholen en hogescholen op termijn in totaal 170 miljoen euro aan loonsverhoging mis kunnen lopen. Deze miljoenen waren bedoeld om het vak van leraar aantrekkelijker te maken.

Op die manier wilden de scholen, de vakbonden en de minister een dreigend tekort aan docenten in de toekomst te vermijden. Overigens dreigt dat tekort vooral in het middelbaar onderwijs.

Eigenaardig

Onderwijsminister Ronald Plasterk noemt het "eigenaardig" dat de MBO Raad en de HBO-raad zich terugtrekken omdat zij wel hun handtekening onder het eerdere onderhandelaarsakkoord hebben gezet.

Ook keurden de achterbannen van de koepelorganisaties deze overeenkomst al goed. Bovendien hebben de twee organisaties hun standpunt slechts enkele uren voor de officiële ondertekening bekendgemaakt.

Verdeling

Plasterk wil niet opnieuw onderhandelen over de verdeling van de 1 miljard euro. De minister stelt dat hij zich niet kan voorstellen dat de koepelorganisaties voor het middelbaar beroepsonderwijs en de hogescholen "na een nachtje slapen" het akkoord niet alsnog zullen ondertekenen.

De basisscholen en de middelbare scholen zullen het akkoord in ieder geval wel officieel bekrachtigen. Samen met de Tweede Kamerfractie van de SP wil de AOb nu dat Plasterk zelf de touwtjes in handen neemt in het middelbaar beroepsonderwijs en op de hogescholen.